Vilkår for bruk av e-posttjenesten på 1337.no

1337.no leverer en gratis epost-tjeneste. Brukeren kan registrere en konto som gjør det mulig å sende og motta epost.

Tjenesten leveres som den er, uten noen garantier. Vi tar ikke ansvar for økonomiske tap, tap av data/informasjon eller alle andre tap som brukeren måtte ha som følge av bruk av tjenesten på 1337.no.

Det er ikke tillatt å bruke tjenesten for å sende ut spam-epost eller epost med annet innhold som bryter med norsk lov. Vi forbeholder oss retten til å stenge enhver konto dersom vi mistenker at kontoen har blitt brukt til å sende ut spam-epost eller til annet som bryter med norsk lov.


Personvern

Vi har som filosofi å samle minst mulig informasjon om våre brukere, og henter ikke inn andre opplysninger fra deg enn de du oppgir ved registrering. Vi behandler informasjonen fortrolig, og vil ikke dele den med en tredjepart. Vi garanterer at vi aldri vil lese eller dele e-post.